ผู้บริหาร อบต.ม่วงหมู่

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

  • ประกาศ ผลการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
  • ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  • ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยงผู้สูงอายุ
  • ประกาศ รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ
    ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ประกาศ จัดซื้อ-จ้าง ราคากลาง

 #เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP คลิ๊ก >> www.qprocurement.go.th